HomeMissieProductenContactHoe ons te vindenNieuws

467 LED & 467 LED/OMEGA zijn ADR gekeurd !

Het vervoer van gevaarlijke goederen wordt onderworpen aan een specifieke reglementering:  het ADR (Europees verdrag met betrekking tot het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).
De ADR-keuring is jaarlijks verplicht voor tankvoertuigen, tractors en dragende voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren.
Naast de te keuren punten bij een periodieke keuring, zal een bijkomende specfieke keuring plaatsvinden voor de volgende elementen:
- de elektrische uitrusting
- de batterijen
- de bescherming van de brandstoftank
- de afscherming van de uitlaat
- de schokbrekers
- de zijdelingse bescherming
- allerlei bijzondere uitrustingen
- de aanduidingen en de attesten

Indien het voertuig voldoet aan de voorschriften van het ADR-reglement, zal een nationaal of internationaal keuringsdocument met een geldigheid van 1 jaar worden afgeleverd.

Login
Gebruiker:
Paswoord:
DownloadsLumenmeter