HomeMissieProductenContactHoe ons te vindenNieuws

UITZONDERLIJK VERVOER-PANELEN

Wat voorziet de Instructie B/2001 en het Koninklijk besluit van 2 juni 2010 wat betreft (breedte)panelen en panelen Uitzonderlijk vervoer?
1. Breedtepanelen :
Onverminderd de algemene voorschriften van artikelen 16 tot 18 en de bepalingen van artikel 28, § 5 van het technische reglement, zijn de volgende bijzondere voorschriften van toepassing :
1° voor een uitzonderlijk voertuig langer dan 22,00 meter wordt de retroreflecterende markering aan beide zijden over de gehele lengte van het geladen uitzonderlijk voertuig aangebracht;
2° Met uitzondering van de kraanauto, als de breedte van het uitzonderlijk voertuig meer bedraagt dan 2,55 meter, worden vier panelen geplaatst, twee vooraan en twee achteraan, om de uiterste breedte van het uitzonderlijk voertuig af te bakenen. Zij worden zodanig bevestigd dat zij op zichzelf geen hindernis vormen;
De onderste rand van de panelen is geplaatst op een hoogte tussen minimum 0,40 meter en maximum 2 meter gemeten van op de grond. Indien, om technische redenen, de maximum hoogte niet kan geëerbiedigd worden, kan een grotere hoogte toegelaten worden.
De panelen beantwoorden aan artikel 47.1 van de Wegcode met dien verstande dat de witte strepen op de panelen vooraan en de rode strepen op de panelen achteraan retroreflecterend zijn.
Onze panelen met REF 90032-REAR en 90033-FRONT voldoen aan deze eisen
De panelen vooraan zijn bovendien uitgerust met minstens een wit licht en deze achteraan met minstens een rood licht. Deze lichten zijn voortdurend in werking;


2. Panelen Uitzonderlijk Vervoer :
Op het uitzonderlijk voertuig wordt voor - en achteraan een paneel geplaatst conform de bijlage 1 bij dit besluit.
Bijlage 1 bepaald : Het paneel geplaatst op het uitzonderlijk voertuig en op de begeleidingsvoertuigen is een rechthoekige plaat van minstens 1,25 x 0,25 meter met een opschrift in hoofdletters met een minimale hoogte van 12 centimeter.
Het opschrift is in het zwart geschreven op een gele of oranje, lichtweerkaatsende achtergrond :
De onderste rand van het paneel wordt op minstens 0,40 meter boven de grond geplaatst.
De panelen worden verwijderd van zodra het voertuig niet meer beantwoordt aan de kenmerken van een uitzonderlijk voertuig.
Onze panelen met REF 90010-NL en 90010-FR voldoen aan deze eisen

Login
Gebruiker:
Paswoord:
DownloadsLumenmeter